Advdentní koncert

Těšíme se na vás!

Knihárna

Milí spoluobyvatelé Červeného Újezdu,

rádi bychom Vám představili nový projekt - Knihárnu. Se svolením majitele jsme opravili bývalou váhu a dodali vybavení, které má sloužit k bohulibému účelu - k setkávání lidí, k tomu, aby se na knihy a jejich význam nezapomnělo a také, aby se naše pozornost mohla někdy upřít někam jinam než na naše každodenní pachtění.

C:\Users\Villa\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_20180917_085152.jpg

Oznámení o změně loga organizace

Milí přátelé,

jak jsme již oznamovali v červnu t. r., byli jsme přijati do mezinárodního hnutí L´Arche Jeana Vaniera, které zaštiťuje komunity lidí s postižením a jejich asistenty po celém světě.

Oficiálně jsme se stali projektem Archy a budeme nyní používat nové logo i nové jméno L´Arche Villa Vallila.


V polovině října jsme měli první oficiální setkání s naším novým průvodcem (international envoy) Robinem, původem ze Skotska, který v Arše pracuje 22 let.

Setkání bylo velmi příjemné a povzbuzující, a tak doufáme, že se pro Villu Vallilu otevřela nová budoucnost a dobrá cesta pro všechny, kteří ve Ville žijí nebo žít budou.

    

                                                          

Podporují nás

Středočeský kraj

Ministerstvo kultury

Sociálně terapeutická dílna

ubytování "Pod Villou"
renovace židlí 
knihárna

Spolupracujeme s:
Výroční zpráva