Adventní koncert - The Recall

V sobotu proběhl v duchu pospolitém a mírném koncert adventní souboru Domino z Tábora. Moc nás potěšilo, kolik z vás přijelo a s námi si zazpívalo. Pro vás i pro ty, kteří tu nebyli, budou vbrzku ke zhlédnutí fotografie v sekci Fotogalerie.