ZÁKLADNÍ INFORMACE

VILLA VALLILA, zapsaný ústav, poskytuje sociální službu chráněné bydlení a odlehčovací službu.

Cílová skupina jsou lidé se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním.

Služba je poskytována v komunitním domě Villa Vallila v Červeném Újezdě u Votic.

 

Poslání Villy Vallily:

Umožnit  lidem s postižením žít plnohodnotným životem v přirozených podmínkách lidského společenství a za tímto účelem provozovat komunitní dům Villa Vallila v Červeném Újezdě u Votic.

Podporovat klienty při začlenění do běžného prostředí v oblasti pracovní a společenské.

 

Cíle Villy Vallily:

Vytvářet komunitu lidí s postižením a jejich asistentů.

Poskytovat službu chráněného bydlení komunitní formou.

Vytvářet vhodné pracovní programy, vyhledávat pracovní příležitosti a podporovat pracovní začlenění lidí s postižením.

Podílet se na kulturním životě místní obce a rozvoji občanské společnosti v regionu.

 

 

V roce 1997 sdružení zakoupilo zchátralou vilu, postupně ji opravilo, zprovoznilo a zabydlilo a po původní majitelce ji nazvalo Villa Vallila. Více z historie založení sdružení si můžete přečíst v článku kronika. Proměny, kterými dům procházel, si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

V roce 2001 se nastěhovali do domu první obyvatelé a veliké dobrodružství s lidmi s rozmanitými problémy – lopotná i radostná práce – mohlo začít. V roce 2011 žilo ve Ville 10 obyvatel, většinou mladých lidí se sníženými adaptačními schopnostmi a se zdravotními problémy. Většina z nich vyrůstala ve špatně fungujících rodinách či v dětských výchovných zařízeních.

Ve Ville Vallile vznikla komunita, ve které dnes žijí obyvatelé domu (klienti) spolu s asistenty, kteří jsou v o.s. zaměstnáni. Zde se učí žít ve vztazích se svými vrstevníky a pomocníky (asistenty), učí se žít běžným způsobem, zaměstnávat se prací a smysluplně trávit odpočinek, učí se řešit běžné denní problémy, učí se zvládat své chování a vhodně reagovat na chování druhých, učí se základním domácím pracím jako je úklid, vaření, praní a žehlení a udržování pořádku ve svých osobních věcech.

Prostředí velkého domu a rozsáhlé zahrady skýtá další přirozené pracovní příležitosti. Na zahradě se pěstuje zelenina a léčivé byliny; část pozemku se využívá jako pastvina pro ovce, které tvoří základ farmy, chovají se slepice, která pilně snášejí velmi dobrá vejce. Obyvatelé Villy Vallily se podílejí na zvelebování objektu a zahradu se učí obhospodařovat, plody zahrady zpracovávat a užívat. Učí se žít smysluplně a vnímat smysluplnost života v drobných denních úkonech. Cíleně nacvičují pracovní dovednosti, aby byli schopni s pomocí a podporou sehnat a udržet přiměřené pracovní místo na otevřeném trhu práce. V současné době někteří z nich pracují v běžných zaměstnáních (zaměstnavatelé - Nemocnice v Benešově, firma Aksamite v Liderovicích).

V roce 2010 byl k Ville přikoupen malý domek na kraji zahrady, ve kterém byly po mnoho let kanceláře JZD. Objekt byl opraven a jsou v něm vybudovány 2 samostatné byty, soicálně terapeutická dílna a služební byt pro zaměstnance Villy. Byty jsou určeny pro trénování samostatného bydlení, které je spojeno s vlastním hospodařením s penězi, vedením domácnosti a správou osobních věcí.

V sociálně terapeutické dílně (nová sociální služba) nacvičují mladí lidé pracovní dovednosti a učí se vnímat práci jako proces s konečným výsledkem. Nyní se zde rekonstuují staré židle (viz letáček)

Uživatelé služeb v rámci svých možností pomáhají při sezónních pracích v obci a okolí - čištění návsi, prořezávání stromů podél silnic, úprava a údržba božích muk, pomoc při opravě kostela.

V domě jsou celoročně k dispozici 3 lůžka pro uživatele odlehčovací služby, kteří mohou po dohodě přijíždět do komunitního domu na kratší či delší pobyty.

Aktualizováno v květnu 2015MANDÁT KOMUNITY
Projekt: Pořízení vícemístného automobilu pro sociální službu Chráněné bydlení Villa Vallila
Novinky z naší dílny

IMG-20230201-WA0000

Podpořte nás nákupem na internetu

banner-GIVT-250x250

Podporují nás

Středočeský kraj

Ministerstvo kultury

Výroční zpráva
Spolupracujeme s:

Villa Vallila Facebook

Villa Vallila Instagram