Stručně o sdružení v datech:

1996 – založeno občanské sdružení Villa Vallila s cílem vybudovat komunitní dům, který by sloužil jako domov pro lidi s postižením.

1997 – os Villa Vallila zakoupilo pro tyto účely zchátralý objekt v Červeném Újezdě u Votic

2000 – zahájení kompletní rekonstrukce domu

2001 – základní přestavba a úpravy byly dokončeny; v květnu byl zahájen provoz domu s nabídkou ozdravných pobytů pro větší skupiny; byli přijati první dva asistenti

2002 – v domě bydlí asistenti a postupně přicházejí první klienti; v tomto roce je plně realizován projekt  „Chráněné bydlení a odlehčovací služby ve Ville Vallile“ s finanční podporou MPSV ČR a NROS; ve Ville také probíhají vzdělávací semináře a ozdravné pobyty.           

2003 – byl  ve znamení příchodu nových obyvatel do komunitního domu

Většina z nich je ze sociálně slabých rodin nebo z dětských domovů. V komunitním domě se snažíme vytvářet prostor pro rodinné bydlení s ohledem na individualitu každého klienta, s cílem podpořit rozvoj jejich samostatnosti, sebeuvědomění, komunikačních a pracovních návyků a vytvářet podmínky k psychické stabilitě a seberealizaci.

Villa Vallila se v tomto roce stává „domem na půli cesty".  Vzhledem
k výraznému rozšíření počtu obyvatel je na podzim započata  rekonstrukce podkroví, ve kterém jsou v první fázi vestavěny 3 obytné místnosti, příslušenství a jsou připravovány podmínky pro realizaci druhé části (společenská místnost, noclehárna a knihovna).


2004 - Villa Vallila přijímá nové klienty i asistenty, rozšiřuje nabídku respitních pobytů. Je ustanovena funkce vedoucí domu. Rekonstrukce vnitřních prostor domu je dokončena - v podkroví jsou k dispozici obytné místnosti i multifunkční prostor.  Vzniká farma - k Ville Vallile patří pes Vilík, ovce, kozy, slepice. Zeleninu už jde pěstovat nejen na záhonech, ale také ve skleníku.


2005 - Villa Vallila je domem na půli cesty, takže někteří klienti odcházejí a jiní zase přicházejí. Během roku se na týdenních stážích střídají američtí studenti mnoho pomohou i se sami dozvědí o nás i o sobě samých, někteří se naučí i trošku česky. Hodně vyrábíme v dílně, farma se rozrůstá.  Nacvičujeme a hrajeme pohádku  O rybáři a jeho ženě a v podkroví má premiéru Bylo nás pět a z auta máme velikou radost.

 

2006 - Jednorázové představení Bylo nás pět pro velký úspěch opakujeme a nahráváme na cedecko k uchování pro příští generace. Rodí se jehňátka, která se pokoušíme zachraňovat a nad těmi, u kterých se nám to nepodařilo, smutníme. Rodí se kůzlátka a ta se mají k světu. Bouráme pobořenou zeď na konci zahrady, abychom ji mohli zase postavit a vše připravit pro výstavbu hřiště. Vydáváme se na společnou týdenní dovolenou do Chorvatska. Na zahradní slavnosti hrajeme Humorky Antona Pavlovice Čechova. Z asistentů Markéty a Bena se stali manželé a na jejich místo přicházejí noví asistenti. Rok proměn a překvapení.

 

2007 - do Villy přišlo několik nových obyvatel a několik jich z Villy odešlo. Koncem února se narodilo první s napětím očekávané miminko a začátkem března druhé. Oba jsou krásní chlapečci. Obě maminky se z Villy odstěhovaly - jedna žije se svým děťátkem nedaleko Tábora, druhou přijala i s miminkem pěstounská rodina na Moravě.

Otevíráme nové sportovní hřiště v zahradě Villy. Na přehlídce „Mental power film festival“ soutěžil snímek „Bylo nás pět", který vytvořili dva asistenti z Villy. Klient Milan získal cenu za Nejlepší mužskou roli.

Jan Počepický nastoupil jako asistent Villy. Marku Vopelkovi vypršela koncem srpna pracovní smlouva, zůstává do konce roku jako dobrovolník. Kontaktovala nás ČT a projevila zájem natáčet zde jednu část pořadu Klíč - natáčení proběhlo ve Ville v polovině října. Villu obývají: Roman, Matěj, Patrik, Milan, Tomík, Jana, nastupuje Lukáš. Šárka a Kačka v domě tráví své dlouhodobé respitní pobyty. Dramatický rok byl zakončen velmi příjemnou a pokojnou vánoční večeří v kruhu obyvatel, asistentů a blízkých přátel.

 

2008 - Dlouhodobá klientka Katka nastoupila do služby chráněného bydlení. Začínáme připravovat projekt přestavby domečku u Villy, kde by měly vzniknout chráněné byty. V březnu byla celá Villa opět na zimní rekreaci na Kvildě.
Během tohoto období odešly z Villy obyvatelky Šárka a Jana a na jejich místa nastoupili noví obyvatelé - Pavlína a Milan. Mnoho dalších lidí přijíždělo na velmi žádané respitní pobyty v rámci odlehčovací služby. I někteří asistenti se v tomto období vyměnili - v červnu nastoupil nový asistent Václav a v říjnu asistentka Ivana. Dlouholetá vedoucí domu Monika se provdala a v listopadu se jí narodila krásná holčička Marijánka. Na funkci vedoucí domu nastoupila asistentka Tamara.

V červnu se uskutečnil krásný benefiční koncert na podporu Villy, který uspořádala Filharmonie Hradec Králové v Praze v kostele Šimona a Judy.

Zahradní slavnost - letos s účastí skupiny Traband a Šermířský den spojený s ukázkou starých řemesel. Na podzim se uskutečnila pracovní brigáda, při které nám velmi pomohla dobrovolnická skupina TAMJDEM. I tento rok jsme společně zakončili vánoční večeří a veselým Silvestrem.

 

2009 – rok ve znamení změn Někteří klienti z Villy odešli a nastoupili noví – Terezka, Josef, Dominik; začala rekonstrukce chráněných bytů v domečku pod Villou; odešli asistenti – Kamila, Václav, Tamara, Jiřina; nastoupili Petr, Tereza a Renata.

V květnu proběhlo velké setkání „na prahu Villy“, Na konci téhož měsíce jeli klienti a dvě asistentky na ozdravný pobyt do Itálie.

V létě bylo nad míru respitních pobytů. 

V listopadu se Roman a Milan nadšeně nastěhovali do nových chrýněných bytečků.

 

2010 – začátek roku byl plný sněhu a celá Villa odjela na zimní rekreaci do Kašperských hor. 

Z projektu Nadace 02 jsme koupili pletivo na nové ohrady a stavíme nový ovčinec. Narodila se jehňátka…

Stav klientů: Roman, Milan – baráček; Kačka, Terezka, Anička, Petra, Pavlína, Matěj, Pepa, Dominik (v domě začíná být převaha děvčat). Anička má dosti problémové chování a tudíž přidělává mnoho práce a starostí všem. Rok se končí společnou vánoční večeří a rozjezdem k příbuzným a známým a Villa opět na chvíli tichne před příchodem nového roku.

 

2011 – slavíme 10 let provozu komunitního domu, přicházejí noví klienti, noví asistenti, nové nápady… a také nedostatek financí. Máme mnoho otazníků - jak dál ve Ville Vallile?

Pak přišel nečekaný a bolestný odchod Matěje, který utonul v místním rybníku - všechny tato událost zastavila a stala se výzvou ke společnému přemítání o smyslu života…a pak přišly nové výzvy a nové možnosti – potkáváme se znovu s hnutím Archa Jeana Vaniera a rozhodujeme se společně tuto cestu ve Ville následovat a stávat se otevřenou a přijímající

komunitou pro všechny, kteří sem přicházejí. 

 

2012

Posilování komunity – mění se tým asistentů, přicházejí noví obyvatelé domu; pravidelně 2x ročně se setkáváme s koordinátorkou Archy J. Vaniera; uskutečnil se 1. ročník Šachového memoriálu Matěje Blaha

začíná dlouho plánovaná oprava venkovní omítky domu – na podzim se staví lešení na severní stěně; kluci vydatně pomáhají při otloukání staré omítky; malá skupinka – Terka, Milan, Iva a Kačka jedou na setkání komunit Archy, které se koná ve Francii ve vesničce Trosly, kde vznikla první komunita a dodnes tam žije zakladatel Jean Vanier.

U hřiště se staví sauna a všichni se již moc těší na saunování.

 

2013

Oprava fasády úspěšně pokračuji, na jaře se staví lešení na západní stěně; koordinátorka Baška pravidelně přijíždí na návštěvy a trávíme s ní dlouhé rozhovory o tom, co to znamená býti Archou a co pro to máme ještě připravit; v dubnu se ve Ville koná velké setkání zájemců o hnutí Archa;

Proběhly dva velice krásné kruzy „plstění z ovčí vlny“ pro vedením Jany Šilarové; v zimně se dokončuje oprava západní stěny domu.

 

2014

Tento rok se po celém světě slaví výročí 50 let od založení Archy J. Vaniera a tak nadšeně tuto událost slavíme i ve Ville. V dubnu organizujeme setkání příznivců Archy a spřátelených komunit. Přijíždí mnoho návštěv i z Francie a Polska. Stále se pravidelně setkáváme s koordinátorkou a se spřátelenou komunitou Benediktus z Chotěboře.

V létě se podařilo dokončit omítku na celém komunitním domě a v srpnu při zahradní slavnosti s radostí toto dílo oslavujeme.

V tomto roce je veliká jablek, takže se celý podzim moštuje.. Ke konci roku se uskutečnily krásné benefiční koncerty.

 

2015

Postavili jsme stáj na koně a teď na nějakého pěkného hodného čekáme; v červnu nastupuje do Villy nový obyvatel Michal, ke konci roku odcházejí Helena a Pepa po dlouhém váhání, kam mají dále své životy nasměrovat.

V červnu se přijela do Villy podívat dcera poslední majitelky Petra Vallila s přítelem – setkání bylo krásné spolu s celou správní radou, Petra měla ze života ve Ville velikou radost.

Ke konci roku se nám podařilo dokončit změnu legislativy sdružení – spolek Villa Vallila se stal zapsaným ústavem – oficiální název: Villa Vallila, z. ú.

 

2016

Hlavním tématem tohoto roku bylo připomenutí historie Villy Vallily a s tím související oslavy: 20 let od založení o.s. Villa Vallila a 15 let provozu komunitního domu Villa Vallila.

Místní ochotníci s lidmi z Villy k této příležitosti nacvičili krásné divadlo.

Během roku probíhají zajímavá setkání a formace asistentů v rámci procesu zapojení do mezinárodní komunity Archa.

Spolupracujeme s organizací Benediktus. Lidé z Villy jeli na zkušenou do komunity v Polsku.

Klavíristka Jenovéfa zapůjčuje do Villy své krásné klavírní křídlo, na které sem bude jezdit hrát.

Tomáš dokončil kurz stavění kamen a na zahradě Villy postavil venkovní pec na pečení chleba, pizzy a koláčů.

Slavnostně byla dokončena omítka komunitního domu i s podezdívkou.

Druhý adventní víkend se konal tradiční Adventní koncert, na kterém krásně zazpívali učitelé z waldorfských škol z Písku a pěvecký soubor ŽaS z Tábora.

MANDÁT KOMUNITY
Projekt: Pořízení vícemístného automobilu pro sociální službu Chráněné bydlení Villa Vallila
Novinky z naší dílny

IMG-20230201-WA0000

Podpořte nás nákupem na internetu

banner-GIVT-250x250

Podporují nás

Středočeský kraj

Ministerstvo kultury

Výroční zpráva
Spolupracujeme s:

Villa Vallila Facebook

Villa Vallila Instagram