Adventní zamyšlení

Malé zamyšlení nad letošním adventem…

Začal nenápadně, potichu, možná mnohými nezpozorován – nekonaly se tradiční akce na jeho začátku, které tento nastávající čas připomínají, nebudou se konat naživo adventní ani jiné koncerty; možná se stále budeme méně potkávat, budeme mít méně příležitostí k účasti na rozličných akcích, které tento čas tradičně provázejí.

Ale jakkoli ztichlí a utlumení máme určitě více času na vzájemné soužití, na modlitbu, na laskavost,
na podporu a porozumění.

Někteří toužebně čekají na otevření obchodů, aby mohli vánoční radost vyjádřit bohatým nákupem.

Ve skrytu duše však nejvíce čekáme na příchod Toho, který zachraňuje tento svět navzdory špatnému hospodaření s lidskými vztahy, penězi a mocí.

V úterý 1. 12. se připomínal Mezinárodní den dárcovství a Světový den štědrosti a dobrých skutků. Toto připomenutí neplatí jistě jen pro tento den.

Laskavost se může projevit třeba podporou dobročinných projektů, které dávají smysl a které jsou v těchto časech obzvláště potřebné.

A tak sepřipojujeme s nápadem: pokud jste naší Villu rádi v adventní době navštěvovali (při koncertech či jiných akcích) a podpořili tím život v komunitním domě, tak nyní s vděčností přijmeme váš dar i formou převodu na sbírkový účet: 219720109/0300.

 

Děkujeme za jakýkoli dar a podporu a přejeme požehnaný čas adventní.

Eva Klípová – ředitelka organizace

MANDÁT KOMUNITY
Podpořte nás nákupem na internetu

banner-GIVT-250x250

Podporují nás

Středočeský kraj

Ministerstvo kultury

Výroční zpráva
Spolupracujeme s:

Villa Vallila Facebook

Villa Vallila Instagram