Benefiční koncert pro Villu Vallilu

Zveme Vás na již tradiční lednový benefiční koncert do kostela Šimona a Judy v Dušní ulici. Koná se ve čtvrtek 25. ledna.2007 v 19.30 hod a zazní na něm ŽIDOVSKÉ PÍSNĚ v podání vokálního souboru ADASH, KLEZMER ADASH OSTRAVA A FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ. Přijďte, těšíme se na Vás.

ŽIDOVSKÉ PÍSNĚ V PODÁNÍ VOKÁLNÍHO SOUBORU ADASH,
KLEZMER ADASH OSTRAVA A FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ

benefiční koncert židovské hudby ve prospěch Základní školy speciální Rooseveltova, Praha a občanského sdružení Villa Vallila

se koná

v kostele Šimona a Judy, Dušní ul., Praha 1 ve čtvrtek 25.1.2007 od 19.30 


Zazní židovská písňová tvorba spolu s tradiční židovskou klezmerovou kapelou
 a symfonickým orchestrem. Provádí a slovem doplňuje dirigent Tomáš Novotný. 
 
Koncert se koná pod záštitou Jeho Excelence pana Arie Arazi – velvyslance Státu Izrael v České republice.

Koncert věnuje Filharmonie Hradec Králové
 
O souboru ADASH: 
 
Od svého prvního veřejného koncertu v červnu 1999 ušel vokální soubor Adash dlouhou cestu. Turné po Evropě i USA, na dvě stovky domácích vystoupení, čtyři CD. V červnu 2004 se Adash představil samostatným koncertem na Mezinárodním hudebním festivalu Pražské jaro. Přitom zcela na počátku pěvecké dráhy souboru stál jazykový kurz hebrejštiny na Ostravské univerzitě. Doc. ThDr. Tomáš Novotný se v něm rozhodl využít zcela nový originální způsob výuky jazyka – prostřednictvím zpěvu židovských písní. Všechny členky Adashe povinně tento kurz absolvují.
Doc. ThDr. Tomáš Novotný v umělecké tvůrčí práci pro vokální soubor Adash dokonale využil zkušenosti získané během let studia. Absolvoval Pražskou konzervatoř (skladba, dirigování, lesní roh) a také Evangelickou bohosloveckou fakultu v Praze, kde získal doktorát v oboru Starého zákona (Hebrejské mudrosloví). Většinu skladeb interpretovaných souborem sám upravuje do vícehlasé podoby. Nedávno spolu s třemi členkami pěveckého souboru Adash založili skupinu Adash Klezmer Ostrava. Židovská taneční hudba v podání houslí, violy, koncertiny a rytmického doprovodu zajímavě zpestřuje veřejná vystoupení Adashe.

 
O souboru ADASH:  Od svého prvního veřejného koncertu v červnu 1999 ušel vokální soubor Adash dlouhou cestu. Turné po Evropě i USA, na dvě stovky domácích vystoupení, čtyři CD. V červnu 2004 se Adash představil samostatným koncertem na Mezinárodním hudebním festivalu Pražské jaro. Přitom zcela na počátku pěvecké dráhy souboru stál jazykový kurz hebrejštiny na Ostravské univerzitě. Doc. ThDr. Tomáš Novotný se v něm rozhodl využít zcela nový originální způsob výuky jazyka – prostřednictvím zpěvu židovských písní. Všechny členky Adashe povinně tento kurz absolvují.Doc. ThDr. Tomáš Novotný v umělecké tvůrčí práci pro vokální soubor Adash dokonale využil zkušenosti získané během let studia. Absolvoval Pražskou konzervatoř (skladba, dirigování, lesní roh) a také Evangelickou bohosloveckou fakultu v Praze, kde získal doktorát v oboru Starého zákona (Hebrejské mudrosloví). Většinu skladeb interpretovaných souborem sám upravuje do vícehlasé podoby. Nedávno spolu s třemi členkami pěveckého souboru Adash založili skupinu Adash Klezmer Ostrava. Židovská taneční hudba v podání houslí, violy, koncertiny a rytmického doprovodu zajímavě zpestřuje veřejná vystoupení Adashe.


 
 

Podporují nás

Středočeský kraj

Ministerstvo kultury

Výroční zpráva
Spolupracujeme s: