Benefiční koncert v kostele sv. Šimona a Judy

Na koncertě pro Villu Vallilu a Pomocnou školu Roosveltova všechny přivítala a o obdarovávání vyprávěla ředitelka Pomocné školy a současně předsedkyně občanského sdružení Villa Vallila - Mgr. Eva Klípová. A koncert opravdu obdarováním byl: vyslechli jsem nádhernou hudbu Filharmonie Hradec Králové i jejích sólistů, prožili krásné setkání a vybrali přes 23 000 Kč, všem děkujeme.

Dobrý večer,

dovolte mi přivítat vás opět v tomto krásném prostoru na benefičním koncertě. Scházíme se takto již počtvrté díky laskavosti Filharmonie Hradec Králové v čele s ředitelem,  která tímto podporuje Pomocnou školu (Základní školu speciální) a občanské sdružení Villa Vallila. Obě organizace usilují o to, aby život lidí s postižením mohl být stejně hodnotný jako životy ostatních lidí. Při tak náročném úkolu se neobejdeme bez pomoci mnoha dobrých lidí - bez pomoci vás všech, kteří jste dnes přišli.

Dovolte mi, abych dnešní setkání pojala jako slavnost – slavnost děkování a dávání. Děkovat i dávat je vlastně normální, ale všichni víme, že to není nic jednoduchého a samozřejmého – proto tento večer můžeme nazvat slavností.

Dnes je svátek Tří králů – v našich zemích není velká tradice tohoto svátku, přesto známe, že z východu se vydali na dalekou cestu ti, kteří chtěli poděkovat a podarovat.

I my se tu scházíme na svých cestách, na svých putováních se svými dary:
z východu - Hradce Králové - přijeli umělci a jako dar přinesli svůj um, aby nás mohli podarovat krásnou hudbou.
Vítáme rodiče našich žáků, kteří dávají dar nejcennější - bezpečný domov a přijetí.
Jsou tu pracovníci obou organizací – učitelé, vychovatelé a asistenti, kteří kromě své  profesionální dovednosti věnují denně mnoho sil, trpělivosti a lidské účasti.
Velmi vítám ty, kteří přijeli až  z Červeného Újezda u Votic – ti jako dar nabízejí otevírání své obce, aby v ní mohli nacházet tolik potřebný domov, ti kteří jej potřebují.
Dále vítám a děkuji sponzorům a dobrodincům – jejich dary finanční i jiné jsou velkou pomocí. V neposlední řadě vítám všechny přátele, kteří se zde dnes sešli – jejich přátelství je největším darem.

Prožijme tedy tento večer jako slavnost dávání a děkování.

Přijměme toto obdarování vzájemným setkáním.

Přeji vám krásný večer.