Děkujeme všem,

kteří benefiční koncert pomohli pořádat, panu velvyslanci státu Izrael, který převzal záštitu, všem, kteří vystupovali, všem kteří přispěli, všem, kteří přijeli a přišli. Toto společné setkání je pro nás darem a posilou. Darovanou částku 34 500,-- Kč rozdělíme rovným dílem mezi Villu Vallilu a Základní školu speciální Roosveltova.