Na cestě ke komunitám Archy

V září přijela na návštěvu do komunitního domu Villa Vallila koordinátorka komunit Archa Jeana Vaniera Barbara Pestka. Ve Ville s námi strávila jeden den, kdy měla možnost mluvit s obyvateli i s asistenty a vše si prohlédnout. Po odjezdu nás kontaktovala a povzbudila nás, abychom se ke hnutí Archy připojili.

Velmi jsme tuto nabídku uvítali, neboť již při založení občanského sdružení Villa Vallila jsme byli myšlenkami Jeana Vaniera inspirováni. Nyní činíme konkrétní kroky k tomu, aby se komunitní dům Villa Vallila mohl v budoucnu stát Archou.

Podobný projekt má v Čechách také občanské sdružení Benediktus, se kterým nyní budeme více spolupracovat.

 

L'Arche (česky Archa), je mezinárodní komunita založená na křesťanských základech, která vytváří domov a životní program pro lidi s mentálním postižením.

L'Arche byla založena v roce 1964 když Jean Vanier, syn kanadského guvernéra George Vaniera and Pauline Vanierové, pozval dva mentálně postižené muže do svého domu ve městě Trosly-Breuil ve Francii. Měli tak možnost opustit ústav, aby nadále sdíleli svůj život s Jeanem ve skutečném domově. Jejich nový domov pojmenoval L'Arche.

Následně bylo postupně založeno na dalších 130 jiných komunit po celém světě v Evropě, Africe, Asii, Austrálii, Severní a Jižní Americe. Přestože komunity L'Arche byly založeny v mnoha odlišných kulturách a v každé jednotlivě se odrážejí etnické a náboženské odlišnosti té které oblasti, vzájemně sdílejí společnou filosofii a přístup.

Lidé s mentálním postižením a jejich asistenti (vesměs mladí z celého světa) společně žijí, pracují a tak vytvářejí domov, ve kterém si každý uvědomuje svoji jedinečnost a své dary.

Podporují nás

Středočeský kraj

Ministerstvo kultury

Výroční zpráva
Spolupracujeme s: