Nabídka chráněného bydlení v komunitním domě Villa

Nabízíme volná místa chráněného bydlení, podrobnosti o službě se dočtete po rozkliknutí.

Občanské sdružení Villa Vallila poskytuje v Červeném Újezdě u Votic službu chráněného bydlení s kapacitou deseti stálých obyvatel. Tato služba je nabízena mladým lidem se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním ve věku od 18 let.

Tito lidé zde za pomoci asistentů získávají potřebné sociální a pracovní dovednosti, aby se naučili žít co nejvíce samostatně či trávit svůj čas co nejvíce smysluplně. Za podpory asistentů zde získávají návyky a dovednosti potřebné k tomu, aby se postupně osamostatňovali a jejich život byl podobný životu jejich vrstevníků. Někteří z nich jsou po čase schopni pracovat i v běžném zaměstnání.

PRACOVNÍ PROGRAMY

 • vedení domácnosti
 • zahradnictví – pěstování zeleniny na záhonech i ve skleníku
 • práce na farmě
 • lesní práce – čištění lesa a zpracování dřeva
 • zpracování ovoce – sušení, moštování, zavařování

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE (v obci a okolí)

 • úklid veřejných prostranství
 • údržba zeleně, pomoc starším občanům v obci
 • oprava a údržba božích muk při cestách

TERAPEUTICKÉ PROGRAMY

 • individuální terapie
 • výtvarná dílna
 • divadlo
 • sportovní aktivity

V případě zájmu o poskytovanou službu nás kontaktujte:

kontakt: Villa Vallila, Červený Újezd 32, 257 88

  e-mail: villa@vallila.cz

vedoucí domu: Monika Nováková, tel.: 317 802 106, 739 664  919