Ohlédnutí za slavností ve Ville Vallile, která se konala 16.4.2016

V sobotu 16. 4. 2016 (na svátek svaté Berandetty Soubirous) se v komunitním domě Villa Vallila v Červeném Újezdě u Votic sešlo několik desítek lidí, aby spolu s obyvateli domu, pracovníky a zakladateli oslavili 20 let existence této organizace.

V roce 1996 byla Villa Vallila založena jako občanské sdružení s posláním: „Umožnit lidem s postižením žít plnohodnotným životem v přirozených podmínkách lidského společenství a za tímto účelem provozovat komunitní dům Villa Vallila v Červeném Újezdě u Votic. Poskytovat jim potřebnou podporu při začlenění do běžného prostředí v oblasti pracovní i společenské.“

Po mnoha letech jsme si připomenuli, že prvotní poslání o. s. Villa Vallila je stále platné a že je v průběhu let naplňováno až překvapivým způsobem.

Zároveň bylo v sobotu oslavováno 15 let fungování komunitního domu (provoz byl spuštěn na jaře 2001). Při této příležitosti se zde představila současná dobře fungující komunita, tvořená mladými lidmi s různým typem znevýhodnění a asistenty, kteří s nimi pracují a žijí.

Během oslavy vystoupily dvě zajímavé hudební kapely – Benebend ze spřátelené komunity Benediktus z Chotěboře a školní kapela R.A.Dost tvořená žáky a pedagogy ze školy Rooseveltova z Prahy.  Obě kapely skvěle zahrály a jejich vystoupení bylo plné nadšení a radosti.

Vynikající divadelní představení, které nacvičili bývalí asistenti Villy spolu s ochotníky divadelního souboru a současnými obyvateli Villy dle povídek A. P. Čechova, jakoby podtrhovalo rozmanité životní osudy lidí, kteří Villou za ta léta prošli – osudy bolestné a těžké, ale i radostné a obdivuhodně životaschopné …

A když se obloha zatáhla a déšť všechny zahnal dovnitř domu, zazněl uvnitř krásný klavírní koncert.

Poděkování patří všem těm, kteří připravovali program i občerstvení. Všem, kteří zpívali a hráli; všem, kteří napekli, uvařili a chutné jídlo i pití nabízeli; všem, kteří se starali, aby se hosté na setkání cítili dobře. 

Kromě zakladatelů sdružení (nyní zapsaného ústavu), přijeli někteří členové správní rady, kteří Ville pomáhají od jejího založení a pak některé členky humornou formou představily něco z historie sdružení; přijeli také různí sponzoři a dobrovolníci, kteří projekt v průběhu let podporují a bez jejichž pomoci by bylo vše daleko těžší.

Všem těmto patří trvalé a veliké díky!

Přišli i zástupci obce Červený Újezd, která tento odvážný projekt ve své lokalitě před lety velmi vstřícně přijala. Díky tomu se mohou obyvatelé komunitního domu cítit v Červeném Újezdě jako doma.

S vděčností děkujeme za všechna ta léta prožitá s Villou a ve Ville a máme naději, že tento smysluplný projekt bude dále realizován ve prospěch potřebných.

V současné době bychom rádi komunitu Villy Vallily připojili k hnutí Archa Jeana Vaniera.

V rámci širšího projektu spolu s dalšími organizacemi usilujeme o vznik těchto komunit v České republice.

 

sepsala Eva Klípová

 

Fotografie ze setkání naleznete zde.

MANDÁT KOMUNITY
Podpořte nás nákupem na internetu

banner-GIVT-250x250

Podporují nás

Středočeský kraj

Ministerstvo kultury

Výroční zpráva
Spolupracujeme s:

Villa Vallila Facebook

Villa Vallila Instagram