Téměř vánoční příběh a prosba

Milí přátelé, obracíme se na vás uprostřed adventní doby s téměř vánočním příběhem. Blížící se vánoční čas v nás zesiluje pocity sounáležitosti a blízkosti, k níž neodmyslitelně patří čas trávený s rodinou a přáteli.

Také obyvatelé komunitního domu Villa Vallila se chystají na prožití vánočních svátků s vědomím, že je dobré někam patřit, mít kolem sebe lidi, kteří rozumí, pomohou nebo potěší. Mnozí z nich totiž často museli prožít tento čas v chladu osamění a nepřijetí.

            Život v komunitním domě se velmi podobá běžnému životu lidí v širší rodině, mladí lidé  zde prožívají běžné životní situace a někteří zde nacházejí důležité životní vztahy. Všechno je ale vždycky trochu složitější…

            V tomto roce dvě z našich klientek otěhotněly a my jsme byli postaveni před otázku „co dál?“. Jak poskytnout potřebnou pomoc nejen nastávajícím maminkám, které jsou bez jakéhokoli dalšího rodinného zázemí, bez prostředků a zajištění, ale v budoucnu i jejich dětem? Oběma dívkám, které se rozhodly stát se matkami, jsme se snažili přiblížit, jaká zodpovědnost je v budoucnu čeká. Musíme přiznat, že to nebylo jednoduché. 

Narození těchto dětí očekáváme v období ledna a února.

            Protože náš dům není koncipovaný pro výchovu dětí, hledali jsme alternativy, které by plně vyhovovaly podmínkám pro jejich novou etapu v životě.

Doufáme, že obě maminky budou moci porodit své děti v bezpečí. Programem Villy zůstává tyto matky doprovázet a zajistit jim potřebnou pomoc, aby se naučily své děti vychovat. Také bychom jim rádi do začátku pomohli materiálně a  snažili se tak zmírnit případný stres a úzkosti pramenící z této nové situace. Je nutné obstarat základní vybavení, které budou potřebovat - postýlku, oblečení, hygienické prostředky, pleny apod.

Celé toto úsilí stojí nemalé osobní nasazení všech pracovníků Villy, které je vpravdě adventní.

            Rádi bychom vás tímto poprosili o jakoukoli pomoc (finanční, materiální, osobní). Obracíme se na vás v této vážné situaci jako na ty, kteří dovedou vnímat potřeby druhých, pochopit a jednat. Víme také, že účinnou pomocí může být i pozitivní myšlenka nebo modlitba.

Případný finanční dar zasílejte na účet Villy Vallily, jako specifický symbol uveďte „2007“ 

Za Vaši pomoc děkujeme, mnoho pro nás znamená.

Požehnané vánoční svátky vám přeje

Eva Klípová
předsedkyně občanského sdružení Villa Vallila

 

Č.ú. 27-3563450287/0100 spec. symbol: 2007