Získání grantu od Nadace O2

Na rok 2009 vyhlásila Nadace O2 samostatný  grantový program pro nestátní neziskové organizace, který vychází vstříc potřebám jednotlivých regionů.

I my jsem se výzvy zúčastnili. V říjnu téhož roku proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků a naše sdružení se umístilo v rámci regionu Středočeského kraje na 1. místě v kategorii malorozpočtových projektů. Na projekt s názvem "Farmingterapie ve Ville Vallile" byl poskytnut grant ve výši 100 000 Kč.

Farmingterapie je terapie využívající  přímého kontaktu s hospodářskými zvířaty, včetně jejich ošetřování a chovu. Práce se zvířaty umožňuje zdravotně  postiženým a sociálně znevýhodněným mladým lidem získat návyky pro potřebné uplatnění ve společnosti a umožňuje také pohyb na čerstvém vzduchu.

Finanční dar zajistí rekonstrukci stávající farmy a následné rozšíření stávajícího chovu zvířat. Na samotné rekonstrukci se budou podílet také klienti Villy Valilly.                                                                 

      

        

      

 

MANDÁT KOMUNITY
Podpořte nás nákupem na internetu

banner-GIVT-250x250

Podporují nás

Středočeský kraj

Ministerstvo kultury

Výroční zpráva
Spolupracujeme s:

Villa Vallila Facebook

Villa Vallila Instagram