Stížnosti

Každý klient je seznámen s možností podávání stížností, srozumitelnou formou je vysvětlen postup a smysl podávání stížnosti a pozitivní prvky stížností:

  • zvyšování kvality služby,
  • schopnost formulování problému,
  • hledání konstruktivního řešení v konkrétních situacích,
  • možnost společného náhledu na problém

  

Tento proces je také součástí vedení klientů k samostatnosti a sebeuvědomování.

Způsob podávání stížností je popsán ve vnitřním předpisu komunitního domu – základní forma ústní či písemná – stížnost je oprávněn převzít kterýkoliv asistent či předsedkyně sdružení.

Vyřizování stížností – stížnost je třeba řešit dle metodického postupu – předmět stížnosti je vždy probrán v týmu pracovníků, případně na komunitním sezení s uživateli; uživateli, který stížnost podával, je srozumitelnou formou sděleno řešení stížnosti a situace je znovu individuálně probrána.

Závažnější stížnosti řeší správní rada.

Materiální a technické zabezpeční služby