Odlehčovací služby

Pobytové odlehčovací služby jsou poskytovány lidem s postižením, kteří jsou v péči rodiny nebo osoby pečující. Odlehčovací pobyt trvá většinou 1 až 3 týdny - délku určuje pečující rodina v závislosti na její potřebě odpočinku, dovolení či nemoci a podle kapacity domu.

Pobytová odlehčovací služba je poskytována v komunitním domě Villa Vallila v Červeném Újezdě u Votic.

Pobyty mají různé zaměření podle potřeb a dispozic přihlášených uživatelů. Nejčastěji se jedná o zajištění běžného denního programu (sebeobsluha, domácí práce, vaření, práce na zahradě), tyto aktivity doplňují různé druhy krátkodobých terapií (arteterapie, muzikoterapie).

Kapacita zařízení pro odlehčovací službu jsou 3 místa během celého roku.

Pokud máte zájem o službu odlehčovacích pobytů, vyplňte prosím vytištěný Dotazník a zašlete jej emailem nebo poštou na adresu:

     Villa Vallila

     Červený Újezd u Votic 32

     PSČ 257 88

Pro informace o volných místech a podrobnostech poskytovaných služeb kontaktujte vedoucí domu na telefonním čísle 317 802 106.

 

Vstup uživatele do služby

Platby za odlehčovací služby

Ukončení poskytování služby

Metody práce s uživatelem

Zapojení klientů do rozhodování o využití služby

Stížnosti

Materiální a technické zabezpečení služby

 

MANDÁT KOMUNITY
Projekt: Pořízení vícemístného automobilu pro sociální službu Chráněné bydlení Villa Vallila
Novinky z naší dílny

IMG-20230201-WA0000

Podpořte nás nákupem na internetu

banner-GIVT-250x250

Podporují nás

Středočeský kraj

Ministerstvo kultury

Výroční zpráva
Spolupracujeme s:

Villa Vallila Facebook

Villa Vallila Instagram