Metody práce s uživatelem služby chráněného bydlení (CHB)

Každý uživatel má přiděleného klíčového pracovníka, který uživatele provází, pomáhá mu orientovat se v základních životních situacích, iniciativně si všímá jeho potřeb, má s uživatelem pravidelná sezení.

Rozsah asistence je závislý na potřebách uživatele a jeho celkové osobní situaci.

Po uplynutí zkušební doby je s uživatelem vypracován individuální plán rozvoje s popsáním osobní situace uživatele, možnosti dalšího osobnostního rozvoje, vytyčením konkrétního cíle na dobu ½ - 1 roku a metod, kterými bude cíle dosaženo.

Služba je poskytována formou komunitního bydlení se společnou domácností, kterou se uživatelé učí vést, včetně úklidu, nákupů, vaření a praní prádla.

Asistenti zajišťují funkčnost domácnosti a snaží se obyvatele vést ke správným pracovním návykům a sociálním dovednostem, co nejvíce je zapojují do prací v domě a na zahradě i do dalších terapeutických programů.

Naplňováním společných i individuálních programů podporují asistenti soběstačnost a samostatnost obyvatel, pomáhají jim s využíváním volného času a s vytvářením sociálních kontaktů.

1x měsíčně se situace každého uživatele vyhodnocuje na týmových poradách asistentů.

Někteří uživatelé jsou zapojeni do programu přechodu do samostatného života. Jsou pro ně vyhledávány návazné sociální služby - např. podporované zaměstnávání a podporované bydlení (v těchto případech se vytváří jakýsi model domu na půli cesty).

Využíváme přírodního potenciálu a bohatství krajiny k programům zaměřeným na spojení člověka s přírodou - vnímání ročních období, sezónní práce, tvůrčí dílny.

 

Zapojení uživatelů do rozhodování o využití služby

MANDÁT KOMUNITY
Projekt: Pořízení vícemístného automobilu pro sociální službu Chráněné bydlení Villa Vallila
Novinky z naší dílny

IMG-20230201-WA0000

Podpořte nás nákupem na internetu

banner-GIVT-250x250

Podporují nás

Středočeský kraj

Ministerstvo kultury

Výroční zpráva
Spolupracujeme s:

Villa Vallila Facebook

Villa Vallila Instagram