Metody práce s uživatelem odlehčovací služby (OS)

Po dobu odlehčovacích pobytů jsou klienti co nejvíce zapojováni do běžného provozu domu včetně časového rozvrhu. Podle jejich osobních dispozic a míry postižení hlavně do práce v domácnosti - příprava jídla, nákupy, úklid, práce na farmě (krmení a obstarávání domácích zvířat), práce na zahradě dle sezóny (pletí záhonů a práce ve skleníku, hrabání listí, úklid zahrady); cíleně jsou pro ně připraveny programy arteterapie ve výtvarné dílně.

Cílem pobytů je kromě odlehčení rodinám vytvořit pro klienty kvalitní program se zaměřením na povzbuzení a posílení jejich psychické a fyzické složky osobnosti, zároveň přispět ke změně určitého životního stereotypu. Osvojí-li si klient výrazně některou z pracovních či terapeutických činností, je dobré na tuto činnost navazovat při dalších pobytech, případně přenést i do jeho domácího prostředí.

Při odlehčovacích pobytech je vhodně využívána nabídka daná klimaticky příznivou lokalitou, příjemnou krajinou, zajímavostmi v okolí (v blízkosti se nachází detašovaná část pražské zoologické zahrady) a společenskou provázaností s místním obyvatelstvem (účast na různých kulturních a společenských akcích - koncerty, zábavy, divadla).

Každý pobyt na závěr vyhodnocuje asistent s klientem a jeho rodinou, příp. pečující osobou.

Pro klienty, kteří přijíždějí opakovaně na respitní pobyty jsou sestavovány konkrétní plány nabídek a programů, některé specifické akce jsou plánovány právě na dobu pobytu určitého klienta. Zároveň jsou tito klienti i s rodinami zváni na různé presentační a kulturní akce, které občanské sdružení v průběhu roku pořádá.

Velmi přínosné je propojení stálých obyvatel domu s klienty odlehčovacích pobytů: Klienti služby chráněného bydlení mají možnost osobního uplatnění při pomoci slabším a více postiženým mladým lidem, klienti odlehčovacích pobytů přinášejí nové podněty.

Poskytováním odlehčovací služby ve Ville Vallile se podporují rodiny, které se starají o své členy s postižením a ti tak mohou co nejvíce zůstávat ve svém domácím prostředí. Pro tyto rodiny se pořádají další podpůrné programy a besedy. Někteří rodiče se stávají dobrovolníky občanského sdružení a vypomáhají hlavně při různých presentačních a kulturních akcích pořádaných sdružením.

V rámci poskytované služby se vytváří možnost zapojení do dalších programů komunity, které probíhají ve spolupráci s obyvateli obce - koncerty, zahradní slavnosti, výroba drobných výrobků v dílně a příležitostné presentační prodeje.

Skrze službu odlehčovacích pobytů se zviditelňuje model komunitního domu.

Přirozené setkávání se s uživateli sociálních služeb ve Ville Vallile se výrazně přibližuje život lidí s postižením širší veřejnosti a jejich běžným vrstevníkům.

Zapojení klientů do rozhodování o využití služby OS

MANDÁT KOMUNITY
Projekt: Pořízení vícemístného automobilu pro sociální službu Chráněné bydlení Villa Vallila
Novinky z naší dílny

IMG-20230201-WA0000

Podpořte nás nákupem na internetu

banner-GIVT-250x250

Podporují nás

Středočeský kraj

Ministerstvo kultury

Výroční zpráva
Spolupracujeme s:

Villa Vallila Facebook

Villa Vallila Instagram