Zapojení klientů do rozhodování o využití služby (OS)

V rámci posilování schopnosti vytvářet pozitivní vztahy mezi jednotlivými klienty je využíván soubor psychoher a rozhovorů, které uvolňují napětí ve skupině a pomáhají novému klientovi v začlenění do skupiny obyvatel domu.

Velký důraz je kladen na rychlé a bezpečné začlenění klienta do skupiny, vytváření zdravých lidských vztahů, podporu životní motivace, vytváření pracovních návyků a vedení klientů ke zdravému životnímu stylu.

Při sestavování programu odlehčovacího pobytu je dbáno na přání  klienta, zvláště při opakovaných pobytech je klient zapojen do rozhodování o programové nabídce, o způsobu ubytování.

Pro všechny klienty (obyvatele domu) je závazný řád komunitního domu, se kterým je každý předem seznámen. Klienti jsou vedeni k tomu, aby uměli vyjádřit svůj názor, na který asistenti při své práci berou zřetel.

 

Stížnosti