Ceník služby dle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

 

1. Stravné

Normální strava          145 Kč/den

Snídaně      40 Kč

Oběd          60 Kč

Večeře        45 Kč

 

Stravné hradí uživatel za odebranou stravu.

 

2. Ubytování

Platba za režii ubytování činí            220 Kč/den

Do režie je zahrnuta platba za elektřinu, vodné, stočné, vytápění, náklady na údržbu.

Pokoje pro odlehčovací služby jsou dvou a jednolůžkové.

 

3. Úhrada za péči – nezbytné služby

Příspěvek na péči je dle §51 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách – §73, odst. 4, písm. a) určen k úhradě poskytovaných úkonů péče.

Výše je určena podle stupně závislosti.
I. st 29,-/den = 880,-/měsíc
II. st 146,-/den = 4 400,-/měsíc
III. st 293,-/den = 8 800,-/měsíc
III. st 426,-/den = 12 800,-/měsíc
IV. st 440,- den = 13 200,-/měsíc
IV. st 640,-/den = 19 200,-/měsíc

 

4. Způsob placení

a) složenkou na adresu: Komunitní dům Villa Vallila, Červený Újezd u Votic 32, 257 88

b) hotově u asistetky/asistenta (kancelář v komunitním domě Villa Vallila)

c) převodem na bankovní účet organizace 27-3563450287/0100
variabilní symbol pro platbu tvoří rodné číslo klienta bez lomítka

 

Ukončení poskytování služby