Ukončení poskytování služby (OS)

Služba je ukončována dle sjednané doby uvedené ve smlouvě.

Při ukončení respitního pobytu je situace klienta zhodnocena, s klientem (nebo jeho zástupcem) probrána, je vytvořen zápis o pobytu, který zakládá poskytovatel a předává uživateli.

Žádost o další pobyt je evidována a vedena v souboru uživatelů odlehčovací služby.

Metody práce s uživatelem