Vstup uživatele do služby chráněného bydlení (CHB)

Cílová skupina:

Lidé se sníženými adaptačními schopnostmi nebo zdravotním postižením, kteří potřebují podporu zvláště v těchto oblastech:

 • Bydlení a péče o domácnost
 • Péče o vlastní osobu v oblasti hygieny, pohybu a stravování

 

Kritéria pro přijetí:

 • Zdravotní znevýhodnění
 • Věk nad 18 let (výjimečně mladší)
 • Absolvování alespoň 2 zkušebních pobytů
 • Souhlas dalších obyvatel s přijetím žadatele
 • Souhlas (zájemce či zákonného zástupce) s podmínkami služby a dodržováním domácího řádu
 •  

Kritéria pro odmítnutí:

 • Zájemce nesplňuje kritéria pro přijetí
 • Agresivní a nepřizpůsobivé chování
 • Naplněná kapacita domu
 • Rozsah postižení vyžadující celodenní osobní asistenci

 

Jednání se zájemcem o službu:

 • První kontakt – osobně, telefonicky či emailem -
 • Druhý kontakt – osobní návštěva v místě poskytované služby

Poskytovatel vede seznam aktuálních zájemců o službu. Pokud zájemce patří do cílové skupiny, má o službu zájem a je volná kapacita v zařízení, je zájemci nabídnut zkušební pobyt.

Uživatelé jsou do chráněného bydlení přijímáni po absolvování alespoň 3 zkušebních pobytů (2 pobyty kratší - většinou týdenní a 1 pobyt delší - měsíční).

Po kladném vyhodnocení zkušebních pobytů a podrobném pohovoru se zájemcem (případně jeho zákonnými zástupci) je sepsána smlouva o poskytování služby chráněného bydlení se zkušební dobou na 3 měsíce, která je ve smlouvě vyznačena.

V rámci posilování schopnosti vytvářet pozitivní vztahy mezi jednotlivými klienty je využíván soubor psychoher a rozhovorů, které uvolňují napětí ve skupině a pomáhají novému klientovi v začlenění do skupiny obyvatel domu.

Velký důraz je kladen na program sociálního začlenění, vytváření zdravých lidských vztahů, podporu životní motivace, vytváření pracovních návyků, získávání pracovních dovedností a vedení uživetelů ke zdravému životnímu stylu.

  

Platby za službu chráněného bydlení 

MANDÁT KOMUNITY
Projekt: Pořízení vícemístného automobilu pro sociální službu Chráněné bydlení Villa Vallila
Novinky z naší dílny

IMG-20230201-WA0000

Podpořte nás nákupem na internetu

banner-GIVT-250x250

Podporují nás

Středočeský kraj

Ministerstvo kultury

Výroční zpráva
Spolupracujeme s:

Villa Vallila Facebook

Villa Vallila Instagram