Vstup uživatele do odlehčovací služby (OS)

Cílová skupina:

Lidé s postižením, kteří jsou v péči rodiny nebo osoby pečující.

 

Kritéria pro přijetí:

  • Snížené rozumové a adaptačních schopnosti
  • Zvladatelné chování
  • Souhlas (klienta či zákonného zástupce) s podmínkami služby a dodržováním domácího řádu.
  •  

Kritéria pro odmítnutí:

  • agresivní a nepřizpůsobivé chování
  • naplněná kapacita lůžek
  • potřeba soustavné osobní asistence, která by vyžadovala dalšího pracovníka v přímé péči
  •  

Jednání se zájemcem o službu

Evidenci zájemců a koordinaci pobytů zajišťuje vedoucí domu. Ta zároveň domlouvá se zájemci o službu termíny pobytu, možnosti nástupu, rozsah asistence vzhledem k inidividuálním potřebám klienta a konkrétní program pobytu. Domlouvá též zplsob dopravy klienta do domu a jeho odjezdu po ukončení pobytu.

Každý klient má založen evidenční list, do kterého se zapisují základní data klienta a jeho specifické potřeby, datum pobytu a posléze hodnocení. K evidenčnímu listu patří smlouva o pobytu, která obsahuje popis služby, poplatek a způsob platby. Pokud klient přijíždí opakovaně na odlehčovací pobyty, dopisují se do evidenčního listu další data pobytu a průběžná hodnocení. Klientům je poskytováno ubytování, stravování, podle potřeby osobní asistence a vytvoření celodenního programu. Pobyty odlehčovací služby mají většinou náplň ozdravnou s nabídkou relaxačních a terapeutických cvičení (muzikoterapie, arteterapie, dramaterapie).

 

Platby za odlehčovací služby

MANDÁT KOMUNITY
Projekt: Pořízení vícemístného automobilu pro sociální službu Chráněné bydlení Villa Vallila
Novinky z naší dílny

IMG-20230201-WA0000

Podpořte nás nákupem na internetu

banner-GIVT-250x250

Podporují nás

Středočeský kraj

Ministerstvo kultury

Výroční zpráva
Spolupracujeme s:

Villa Vallila Facebook

Villa Vallila Instagram