Stručný přehled událostí v průběhu roku 2013

LEDEN

Probíhají zkušební pobyty nových zájemců o službu chráněného bydlení (Helena – 5 týdnů, Zdeněk – 3 dny).

Další pobyty: odlehčovací pobyt (Věra – 2 týdny).

Obyvatelé domu se tradičně zúčastňují Tříkrálové sbírky organizovanou Českou Charitou – obcházejí s kasičkami obydlí sousedů blízkých i vzdálených.
ÚNOR

Pobyty: odlehčovací pobyt (Klára, Věra) a zkušební (Jakub).

Zúčastňujeme se masopustního průvodu a následného Maškarního plesu v místním pohostinství.

Návštěva pracovníků agentury Rytmus Benešov – domlouvání praktického zapojení uživatelů do Tranzitního programu.

Přijíždí praktikantka Jana na 3 týdenní praxi.


BŘEZEN

Pobyty: odlehčovací pobyt (Klára – 2 týdny) a zkušební pobyt (Alena – 14dní).

V rámci projektu „Transformace sociálních služeb“ přijíždějí na exkurze do Villy pracovníci domova pro osoby se zdravotním postižením.

Nastupuje nový pracovník Mirek – pracovní asistent.

Bowling v Mladé Vožici.

Exkurze v ÚSP Libešice.

Setkání s básníkem P. Hlušičkou na téma „putování s básníkem“ – bývalý obyvatel Pavel občas zavítá do Villy se svými zajímavými projekty.

Společná zimní dovolená na Šumavě v Hartmanicích u Dobré vody.

 

Začínají prodejní velikonoční trhy – CSSL Odlochovice

Setkání s básníkem P. Hlušičkou na téma „putování s básníkem“ – bývalý obyvatel Pavel občas zavítá do Villy se svými zajímavými projekty.

Společně slavíme Velikonoce – Terezka je pokřtěna v místním kostele.

Západní stěna komunitního domu se opravuje v rámci projektu „nová fasáda“.

 

DUBEN

Pobyty: zkušební pobyt (Hanka – 1 týden a Jiřinka 1 týden), odlehčovací pobyt (Andy –
3 týdny a Klára – 1 týden).

Ukončení měsíční prodejní výstavy v Praze.

Opakovaně přijíždí skupina studentů z anglického gymnázia „English College“. Akce je součástí sociálních projektů školy, v rámci které se seznamují s provozem Villy Vallily
a pomáhají s běžnými pracemi v okolí domu.

 

KVĚTEN

Pobyty: zkušební pobyty (Alena, Hanka – 14 dní), odlehčovací pobyt (Adam – 1 týden).

Navštívili nás klienti a asistenti z o.s. LEDOVEC z Plzně.

Stáž asistentů a pracovníků z Villy v o.s. Portus v domácnosti Slapy.

Víkend pro Archu– probíhá další víkendové setkání s koordinátorkou hnutí Archa J. Vaniera s Baškou Pestkou. Ta přijíždí na plánovanou víkendovou návštěvu do Villy a poté se v Praze setkává s výborem sdružení; během setkání probíráme další úkoly, které jsou nezbytné k tomu, abychom se mohli stát komunitou Archa.


ČERVEN

Prodej výrobků na festivalu Popenec.

Pobyty: odlehčovací služba (Věra – 3 týdny, Adam – 2 týdny), zkušební pobyt (Hanka – 5 dní).

Aktivní účast a prodej výrobků na Svatovítských slavnostech v Sedlci.

Návštěva soc. pracovníků z Gruzie v rámci projektu organizace „Člověk v tísni“.

Koncem června byl ve Ville uspořádán skvělý „Kurz plstění ovčí vlny“, zúčastnili se ho asistenti a obyvatelé Villy i zájemkyně z okolí.

Stupňují se velké problémy s obyvatelkou Janou, která začíná reagovat velmi agresivně
na řád komunitního domu a na konkrétní osoby – opakovaně je nutná hospitalizace
na psychiatrii.

 

ČERVENEC

Pobyty: odlehčovací pobyt (Jakub – 3 týdny, Dominik – týden, Kryštof – týden), zkušební pobyt Hanka (1 měsíc).

Praxe Kateřina – 2 týdny.

Jedeme na festival Vlčkovicefest a prodáváme výrobky vyrobené v dílně ve Ville.

Jana hospitalizována v Havlíčkově Brodě.

Obyvatelé Villy odjíždějí na „prázdniny“ a uvolněnou Villu zapůjčujeme organizaci APLA Jižní Čechy – ta zde organizuje týdenní pobyt pro děti s autismem.

 

SRPEN

Pobyty: odlehčovací pobyt (Ondřej – týden, Adam – 3 týdny, Denisa – týden, Jan – 14dní, Věra – 3 týdny)

Do Villy nastupuje nová obyvatelka, která zde již v minulosti žila – Andrea.

Všichni odjíždí na několikadenní výlet do Domažlic.

Probíhá tradiční Zahradní slavnost, která je spojena s II. ročníkem šachového memoriálu Matěje.

Asistentka Eva končí pracovní poměr ve Ville.


ZÁŘÍ

Nastupuje nová obyvatelka Hanka, která v tomto roce absolvovala zdárně několik zkušebních pobytů.

Pobyty: zkušební pobyt (Martin – 2 týdny) a odlehčovací pobyt (Adam – 2 týdny).

Společné dvoudenní školení asistentů.

Víkendový výlet celé komunity na Šumavu – ubytování v Dobré vodě u sv. Vintíře

Víkendový kurz plstění – pro velký zájem se kurz plstění opakuje, opět velmi navštívený, krásný a zajímavý.

 

ŘÍJEN

Pobyty: odlehčovací pobyt (Věra – 3 týdny, Adam – 10 dní)

Začínají pondělní zkoušky obnoveného „villáckého divadla“ – vedení souboru se ujali Markéta a Ben.

Studijní praxi zde vykonává Lenka v průběhu 14ti dnů.


LISTOPAD

Pobyty: zkušební pobyt (Martin – 40 dní) a odlehčovací pobyt (Věra – 3 týdny).

Studijní praxe Lída a Terka z VOŠ Jabok – 5 dní

Návštěva soc. pracovníků z Běloruska vedená O. Klípou.

Víkend pro Archu – druhá návštěva koordinátorky – Bašky ve Ville

Povídání o hnutí Archa – setkání pracovníků, obyvatel Villy a členů výboru sdružení.

Společný dvoudenní výlet do Ledovce a Exodu v Plzni.

Karel ukončuje svůj pobyt. Koná se předvánoční prodej výrobků v Borotíně.

Dokončení opravy fasády na západní straně Villy.


PROSINEC

Týdenní praxe studentů VOŠ Jabok Kateřiny a Štěpána.

Vánoční prodejní akce a trhy v Praze, v Benešově a v Odlochovicích.

Adventní koncert ve Ville – vystoupila pěvecká skupina La Grande Bande.

Společná večeře a vánoční nadílka.

Oslava konce roku 2013 – Silvestr ve Ville

MANDÁT KOMUNITY
Projekt: Pořízení vícemístného automobilu pro sociální službu Chráněné bydlení Villa Vallila
Novinky z naší dílny

IMG-20230201-WA0000

Podpořte nás nákupem na internetu

banner-GIVT-250x250

Podporují nás

Středočeský kraj

Ministerstvo kultury

Výroční zpráva
Spolupracujeme s:

Villa Vallila Facebook

Villa Vallila Instagram