Rok 2009

leden – březen

Rok 2009 začal ve Ville mrazivě a zima nepolevila ani v dalších zimních měsících.        

Obyvatelé:

Matěj a Pavlína změnili svá bydliště a přihlásili se k trvalému pobytu v Červeném Újezdě, takže se z nich stali místní obyvatelé.  

Čtyři z osmi současných klientů Villy mají zaměstnání a chodí pravidelně do práce, což je pro ně velmi důležité. Pavlína – pečovatelské práce v Hospici Dobrého pastýře v Čerčanech, Roman – pomocná síla v nemocnici v Benešově, Milan – čalounictví firma Aksamite v Chotovinách u Tábora, Honza – úklidové práce v Benešově.

Ostatní pracují v domácnosti a ve výtvarné dílně. V zimě se nevytápí dílna ve škole a proto je práce přesunuta do dílny ve Ville. Pod vedením Jiřiny se zde šijí a zdobí krásné tašky, polštáře a látková pouzdra, barví se šály a trička a to vše se pak prodává na různých trzích a slavnostech. Batikované oděvy a doplňky – 10 kompletních modelů z dílny Villy – byly s úspěchem předvedeny na módní přehlídce v Českých Budějovicích.

Matěj začal v rámci rekvalifikačních kurzů pořádaných agenturou Rytmus navštěvovat kurz počítačové gramotnosti.

V únoru začali přijíždět do Villy zájemci o odlehčovací pobyty, kterým jsou zde vyhrazena tři lůžka ve dvou pokojích v přízemí domu.

Na uvolněné asistentské místo po Janu Počepickém nastoupila v půli března nová asistentka Kamila Čadová.

 

Kulturně společenské aktivity: Již tradičně se přidávají obyvatelé Villy k průvodu Tří králů. Ti obcházeli domy blízkých i vzdálenějších sousedů sbírajíce finanční příspěvky s přáním dobrého nového roku.

Místní farní společenství se začalo scházet ve Ville na promítání různých zajímavých filmů.  Jako každoročně se vypravili Viláci na hasičský ples a vyhráli hned několik zajímavých cen v tombole.
Také se nápaditě převlékli a připojili se k  tradičnímu masopustnímu průvodu maškar.

Milan hraje s místními Ochotníky v divadelní hře „Dalskabáty hříšná ves, aneb zapomenutý čert“. V březnu předvedli v místním pohostinství obnovenou premiéru a chystají se s tímto představením jezdit i po okolních vesnicích.

 

 Sportování a ozdravné programy: Tuhá zima připravila mnoho radovánek: zamrzlé rybníky lákali bruslaře všeho druhu a tak jsme oprášili brusle i hokejky a během ledna a února se hrával hokej s místními sportovci a nadšenci. V rámci ozdravných programů jezdí kluci s Honzou Dlabem do sauny v Opařanech. Pořádají se výpravy do táborského krytého bazénu. Jedna parta asistentů vyjela s klienty do Sedlčan do solné jeskyně.

 

Návštěvy: Začátkem ledna se ozval potomek bývalých majitelů Villy Steven F. Tvardek z USA. Na internetu našel informace o našem sdružení a o fungování domu, který zná z rodinné historie. Zajímal se o podrobnější popis a další informace – tak jsme mu je zaslali a uvidíme, zda ještě přijede do Čech a Villu navštíví.

V únoru navštívila Villu členka Nadačního fondu J+T, který podpořil výstavbu sportovního hřiště za Villou. Nyní tento fond žádáme o příspěvek na vybudování samostatných chráněných bytů v domku „pod Villou“.

Nečekaně přijeli milí sponzoři z Lidlu, kteří byli před časem osloveni a požádání o podporu sdružení. Tentokrát přijeli s poukázkami na nákup a tak se všichni díky této podpoře dobře najedli :-)

Bývalá klientka Lucka s dvouletým synkem Davidem navštívila Villu a zdálo se, že se jim daří dobře. Všichni z nich měli radost.

Na exkurzi přijeli studenti gymnázia z Tábora, shlédli povedenou presentaci, prohlédli dům a popovídali s obyvateli. Třeba je bude tento druh práce v budoucnu inspirovat.

 
 

duben - červen

Jaro je po dlouhé zimě v prudkém rozpuku. Jedna událost stíhá druhou a během toho se vše probouzí, zahrádka volá, ovce jsou krásně březí. Práce na zahrádce jsou v plném proudu, do skleníku se sází výsadba.  

Na začátku dubna přijíždí redaktorka z Českého rozhlasu Praha – 2 a natáčí ve Ville rozhlasový pořad „Dobrá vůle“.

Přijíždějí se podívat noví zájemci o práci – Petr a Tereza z Tábora.

V dílně se vyrábějí výrobky na všelijaké trhy, které probíhají v jarním období v Soběslavi v Rolničce, při velikonoční výstavě na Středočeském kraji, v Nadaci O2, v Praze na Vyšehradě v rámci trhů chráněných dílen a při akci „Jako zázrakem“.

Kačka odjíždí do rehabilitační léčebny v Kladrubech, Matěj dokončuje kurz PC pořádaný agenturou Rytmus v Benešově a poté odjíždí na šachový turnaj do Brna.

Připravuje se rozsáhlá rekonstrukce domečku pod Villou, začínají přípravné práce, na kterých Roman a Milan s nadšením a vydatně pomáhají. Jejich veliká motivace vychází z radosti, že si staví své samostatné bydlení.

Počasí láká k výletům a tak se hlavně o víkendech podnikají různé výpravy – do Prčice, za Kačkou do Kladrub, do Vrcholových Janovic, do Písku, na Konopiště, na Hlubokou…

Zástupci Villy se v dubnu zúčastnili setkání veřejnosti s neziskovými organizacemi, které se konalo v Benešově.

Ve Ville se konečně podařilo instalovat nové zábradlí na všechna schodiště.

 

Začátkem května napadl ovce ve výběhu pes, který utekl majitelům z vesnice a velmi zle potrhal všechny tři březí ovečky. Přivolaný zvěrolékař tuto hrůznou situaci řešil s velikým klidem a obdivuhodnou zručností – všechny roztrhanosti zašil a ošetřil a pak se čekalo, co bude dál. Všechny tři ovce přežily a porodily živá krásná jehňátka (celkem 6 kusů).

Ve Ville se konalo „setkání na prahu Villy“, na kterém se sešli zástupci obce Č. Ú, sociálního úřadu Votice, spřátelených organizací, významných lidí v okolí Villy, členů o. s. Villa Vallila a obyvatel komunitního domu. Cílem setkání bylo představení současné činnosti sdružení, jeho nové projekty a plány. Setkání bylo moc povedené, příjemné a přátelské.

 Dobrovolnická skupina Tamjdem přijela do Villy nejprve na své vlastní školení a týden poté na brigádu. Práce jim šla dobře od rukou, velmi pomohli s přípravou na rekonstrukci domečku, která je již opravdu v plném proudu.

Nad Villou se prohnala veliká vichřice a vyvrátila vysoký modřín a borovici – tak alespoň bude dřevo na zimu.

Do kurníku přibylo deset nových slepiček a jeden mladý kohoutek.

Skupina klientů a asistentek vyjíždí na ozdravný pobyt k moři do Itálie, kde se vyhřívají, koupou a cestují po krásných italských památkách.

Nastoupil nový asistent Petr, pracovní poměr ukončila asistentka Kamila.

 

V průběhu června se suší seno a bylinky, peče se na pouťovou zábavu, promítají se fotografie z Albánie a přijíždí mnoho klientů na respitní pobyty. Matěj se opět účastní šachového turnaje v Brně.

Během období duben – červen byla odlehčovací služba poskytnuta 10 klientům v rozsahu 1-3 týdnů, někteří z nich přijeli za tu dobu i opakovaně.

Ve Ville se chystají velké personální změny: Tamara s Václavem budou končit svůj pracovní poměr v o.s.Villa Vallila a odcházejí získávat další pracovní a životní zkušenosti. Místo vedoucí domu bude přebírat asistentka Iva, která se na to již statečně připravuje

 

 

červenec - září

červenec

Léto ve Ville Vallila je v plném proudu, někteří obyvatelé odjíždějí ke svým příbuzným, někteří tráví své volné letní dny prací kolem Villy a na domečku. Mnoho klientů přijíždí na odlehčovací pobyty, pro které je nyní příhodný čas. A tak zde v těchto dnech můžeme potkat Dominika, George, Honzu, Hanku, Pepu, Vlastu, Kristýnu a další.

Začátkem léta navštěvují obyvatelé Villy již tradiční Vlčkovický festival, kde je plno muziky, lidí a zvířat, zábavy a zajímavých setkání a kde se dobře prodávají výrobky z dílny. Za dalším úspěšným prodejem se vypravujeme na divadelní festival Pirkenštějnský ptáček, který se koná v Ratajích nad Sázavou.

Pracovní poměr ukončuje Václav, který rovněž zanechal ve Ville výraznou stopu. Nový asistent Petr se v asistentské práci postupně orientuje a dobře se zapracovává.

Práce na baráčku pokračuje nadějně, kluci pomáhají co mohou a velmi tím pomáhají i samotným řemeslníkům.

Přijíždějí také různé návštěvy jako například sociální pracovnice z Písku, které chtěly vidět chráněné bydlení v praxi. A tak jim to vše naše kolegyně ukazují a zdá se, že se jim provoz Villy velmi líbí.

Poté jsou to pobyty různých skupiny. První skupina byla z Centra Paprsek z Prahy v počtu 2 asistenti, 3 klienti a 1 pes. Pobyli zde několik dní a moc se jim prý líbilo. Další skupinou byla Apla Jižní Čechy v počtu 6 dětí a 4 asistenti.

Jeden týden strávily ve Ville 2 dobrovolnice z Brna ze sociální školy a během své odborné praxe velmi pomohly. Také dobrovolnice Jana, která hrála na dudy a do Villy jezdila na motorce, byla milým letním zpestřením. Na zkušenou přijíždí nová zájemkyně o práci Tereza, která zkouší, co obnáší býti ve Ville asistentem.

 

srpen

Během srpna je práce na baráčku v plném proudu, už svítí do dáli nová střecha z červených tašek; před domečkem se hromadí mnoho sutě z vybouraného vnitřku. Roman a Milan vytrvale pomáhají, bourají, otloukají a suť trpělivě vyvážejí. Také ostatní klienti občas vydatně pomáhají.

Do Villy se přijel podívat bývalý místní občan pan Pavel Otradovec, který ve Ville v 60. letech se svými rodiči bydlel. Byl velmi překvapen, jak tento tajemný dům dnes vypadá a žije a moc se mu to líbilo.

Na návštěvu přijela skupina z Rolničky ze Soběslavi v počtu 9 osob, poobědvali spolu s obyvateli Villy a prožili pěkný společný den.

Občas během léta do zahrady Villy zavítají cyklisti, či jiní turisti, obdivují Bílkovy plastiky na fasádě a poptávají se na činnost sdružení. S jednou takovou skupinou přijíždí aktivista z Prčice pan Zdeněk Sedláček. 

Ke konci léta přijíždí na výlet skupina z Chráněného bydlení Xaverov z Prahy v počtu 8 osob a pes. Na zahradě si postavili stany a užili pěkné táboření na České Sibiři.

Léto je teplé a suché a tak koupání v místním rybníku Olšíku je vždy příjemným osvěžením.

 

září

Do Villy se k veliké radostí všech obyvatel.vrátila Kačka, která přijela po 6 dlouhých měsících. Vnesla do domu své osobité kouzlo a lidi kolem sebe zase oblažuje svým jemným povzbudivým masírováním. Dominik N. trénuje své dlouhodobější pobývání ve Ville. Zdá se, že se dobře zabydluje a že mu pobyt ve Ville prospívá.

Společně plánujeme, co vše se bude ještě v dohledné době ve Ville a kolem ní dít. Bude to zahradní slavnost na začátku října; brigáda skupiny Tamjdem, která přijede začátkem listopadu a také tradiční adventní konert v prosinci…

Ještě v září je Villa zaplněna klienty odlehčovacích služeb. Někteří přijíždějí opakovaně, jiní zde mají premiéru. Každý vnáší něco nového do této veliké domácnosti – nový příběh nové otázky, nová setkání. Někdo z nich také potřebuje větší pomoc od ostatních a je dobré vidět, že obyvatelé domu, které už někdy jen tak něco nebaví, dovedou v pravou chvíli skvěle pomáhat.

V polovině září odjíždějí Viláci na výlet do Sudoměře a zažívají tam mnoho zajímavých akcí. 

Dostáváme oznámení od Nadace 02 o ocenění projektu „Farmingterapie ve Ville Vallile“, který zpracovali na jaře Tamara s Vaškem. A tak se ovečky mohou těšit na novou ohradu, slepice na nové kamarádky a koza na nějakého pěkného kozlíka.

A v kanceláři v Praze se vytvářejí nové žádosti o dotace na rok 2010 a předkládají se různé evidence a účetní materiály k různým kontrolám, které se v tomto období ohlašují….  

 

 

říjen - prosinec

říjen

Ve Ville proběhlo promítání fotografií z Albánie a následné povídání účastníků výpravy o této zajímavé zemi s farníky.

3. října jsme uspořádali další Zahradní slavnost, která se velmi povedla – počasí přálo, účast hojná, vysoupily zajímavé kapely z Tábora a Plzně (Klika ven, PPPL) a divadlo Vječné (Praha), prodalo se mnoho výrobků z dílny, sešli se bývalí asistenti a klienti a všem tam bylo dobře.

V kuchyni Villy se zavařovalo množství švestek, peklo mnoho švestkových koláčů, na zahradě se hrabalo nekonečné množství listí. Doplnily se zásoby uhlí na tuhou zimu, připravovalo se dřevo na otop, stále se pracovalo na baráčku.

Asistenti uspořádali taneční večer ve Ville, kterého se účastnili klienti a kamarádi asistentů.

 

listopad

Opět nám přijeli pomoc dobrovolníci ze skupiny Tamjdem – tentokrát s mezinárodní účastí; všichni velmi pomohli s doděláním chráněných bytů v baráčku pod Villou. Zaměstnanec ZOO v Dobřejově p řišel do Villy nabídnout možnost práce na statku a kolem výběhů pro zvířata. Někteří klienti tam již začali chodit a dobře se zapracovávají. 

Onemocněl nám jeden beránek a už se neuzdravil…

Do velikého džberu se nakládalo na zimu zelí. Už podruhé přijela studentka Martina z Brna na praxi a velmi se jí u nás líbilo.

Milan sehrál svoji další roli s ochotnickým souborem ve hře Na letním bytě; tradičně se představení konalo v místním pohostinství.

Psali o nás Votické noviny – tentokrát na téma výstavby chráněných bytů pro klienty Villy.

Ve Ville se opět uskutečnilo tvořivé setkání s vázáním adventní věnců, na které přišli místní lidé a mnoho dětí; v pohodové a dělné atmosféře vznikly velmi povedené výtvory.

Roman a Milan se PŘESTĚHOVALI do nových bytečků a zvesela se tam zabydlovali!!!

Práci v občanském sdružení ukončila Jiřina.

 

prosinec

Navštívili nás členové o.s. Benediktus z Chotěboře. Velmi se jim líbila Villa, prostředí i práce s klienty, domluvili jsme další možná setkání a případnou spolupráci.

Znovu za námi přijely studentky z Brna (Martina a Eliška), které opět velmi pomohly a osazenstvo Villy potěšily.

Prodávali jsme výrobky na Vánočních trzích Nadace 02 v Praze.

Začátkem prosince přijel Tomáš Trojan se ženou a nafotil osazenstvo Villy na PF 2010....s novým sbormistrem,

Trochu s předstihem jsme se sešli ke štědrovečerní večeři a vánočnímu obdarovávání. Poslední víkend před Štědrým dnem jsme uspořádali tradiční adventní koncert, na kterém zazpívali zpěváci z pěveckého souboru Domino z Tábora, který byl letos omlazený a pod vedením nového sbormistra. Koncert byl krásný, sešlo se mnoho příznivců z vesnice, z Prahy a z okolí. Po koncertě byly slavnostně „otevřeny dveře chráněných bytů“ a zájemci se mohli podívat, jak kluci bydlí a jak jim to svědčí.

Klienti odjížděli ke svým příbuzným nebo známým na slavení vánočních svátků. Villa se uzavřela a ztichla, ale už 26.12. se opět oživuje, roztápí a vítá své obyvatele, kteří zde v pospolitosti a s milými přáteli přivítali nový rok 2010.

 

MANDÁT KOMUNITY
Projekt: Pořízení vícemístného automobilu pro sociální službu Chráněné bydlení Villa Vallila
Novinky z naší dílny

IMG-20230201-WA0000

Podpořte nás nákupem na internetu

banner-GIVT-250x250

Podporují nás

Středočeský kraj

Ministerstvo kultury

Výroční zpráva
Spolupracujeme s:

Villa Vallila Facebook

Villa Vallila Instagram